Mik a gépszállítás és a túlméretes szállítás szabályai és a mérethatárok külföldön és Magyarországon

Mik a gépszállítás és a túlméretes szállítás szabályai és a mérethatárok külföldön és Magyarországon

Az európai utakon nem csak normál raklapos áruk szállítása történik kamionnal, hanem gépszállítás és más túlméretes szállítás is és ez jellegéből következően különleges feltételekkel történik. Az EU keretrendszere szerint a speciális szállítmányok méretei a következők:
– Külön engedély nélkül 3 m szélességig és 24 m hosszúságig, valamint 40 tonnáig.
– Állandó hosszútávú engedéllyel 3,5 m szélességig és 30 m hosszúságig, valamint 4,2 m magasságig és 80 tonnáig.
– Egyszeri engedéllyel kijelölt útvonalon 4,5 m szélességig és 40 m hosszúságig, valamint 4,4 m magasságig és 100 tonnáig.
Természetesen ezek általános szabályok és ettől az egyes tagállamok eltérhetnek indokolt esetben, azonban egyedi szabályozásukat ezek figyelembevételével kell, hogy elkészítsék és a gyakorlatban ettől többnyire nem sokban térnek el. Ezen korlátozások betartása azért is fontos, mert míg egy szabványos nemzetközi konténeres szállítmányozás ritka kivételtől eltekintve bármilyen útvonalon haladhat és normál nyerges vontatóval is végezhető, addig a túlméretes szállítás csak speciális trélerrel történhet. Ennek típusát mindig az adott szállítmány tulajdonságaihoz igazítva szükséges megválasztani azért, hogy a rakomány biztonságban érkezzen meg és a teljes folyamat gazdaságos legyen. Előnyös nagy tapasztalattal rendelkező szállítmányozót megbízni a gépszállítás feladatával, mivel a speciális szállítmányokra vonatkozó követelmények teljesítése kiterjedt szakmai ismereteket kíván. Ez a tapasztalat csak sokéves gyakorlat során szerezhető meg és magas képzettség az előfeltétele, ezen kívül jól ismerik a lehetséges útvonalakat, mindez együtt teszi lehetővé a speciális szállítmányozás pontos lebonyolítását.
A kiváló szakemberek mellett a kifogástalan járműpark is elengedhetetlen, főleg amikor nagy értékű munkagépek és mezőgazdasági gépek szállításáról van szó, esetleg más különleges gépszállítás szükséges. Többféle gép jöhet szóba ezeknek a feladatoknak az elvégzésénél, a mega és jumbo pótkocsik mellett, gyakran alkalmaznak mélybölcsős, tartályszállító, illetve nehézteher-szállító trélereket, a megrendelő által megjelölt rakomány igényeihez igazodva.
Visszatérve a szabályozáshoz, kicsit részletesebben a magyar korlátozásokról:
Magyarországon pontosan meghatározott, többek között az össztömeg, a tengelyterhelés és a maximális méret, és az ezt meghaladó járművek közúti közlekedését, pontosan körülhatárolt feltételekhez és engedélyhez kötik, aminek további feltétele a díjfizetés is. Az útvonalengedélyt a fent említett esetekben kötelező kiváltani és ezt az engedélyt az illetékes közútkezelő bocsátja ki.
A speciális szállítmányok részére szükséges útvonalengedély igénylését, szabvány nyomtatvány kitöltésével az illetékes engedélyező hatóságnál kell leadni. A kérelem több helyen nyújtható be, egyrészt a jármű üzembentartójának telephelye, vagy székhelye, valamint a rakodás helye szerinti város közútkezelőjéhez. Abban az esetben, ha külföldről érkezik a jármű, akkor a határátkelőn kell kérelmezni, amennyiben ez előzetesen nem történt meg. A díj megfizetése utólag is történhet, abban az esetben, ha az út kezelője és a túlméretes jármű üzemeltetője, a fuvarozó, ebben előzetesen szerződése formában megállapodtak. Ez természetesen történhet elektronikus formában is, meghatározott előfeltételek teljesülése után, ilyenkor az ügyintézés és a díjak megfizetése, továbbá az útvonalengedély kibocsátása is elektronikusan történik. Egyes konkrét esetekben a közútkezelő megtagadhatja az útvonalengedély kibocsátását, egyrészt amikor a megengedett össztömeget, vagy a maximális tengelyterhelést és méretet meghaladó szállítmány elemenként is szállítható, vagyis megbontható. Ezen kívül abban az esetben sem adják meg az engedélyt, ha más szállítóeszköz igénybevételével is teljesíthető a túlméretes szállítás. Ilyen ok lehet az is, ha a közút teherbírása és állapota, valamint a mérete miatt nem lehetséges az adott szállítójármű és szállítmány biztonságos áthaladása, tekintettel annak össztömegére és teljes méretére. A közútkezelő az útvonalengedélyben részletesen meghatározza a szállítmányozás elvégzéséhez használható útvonalat és a közlekedés összes feltételét. Nem csak a túlméretes szállítmányokért, hanem a 40 tonna össztömeget, illetve a lehetővé tett legnagyobb tengelyterhelést túllépő járművek közúthasználatáért túlsúlydíj fizetése kötelező, amelyet úgy határoznak meg, hogy megállapítják a pontos közúton teljesítendő távolságot.
Az útvonalengedély iránti igénylés beadásakor, a korábban említett díjakon kívül még a hatóság számára eljárási díjat is fizetni kell. Tovább növelheti a költségeket az, ha a közútkezelő úgy ítéli meg, hogy közlekedésbiztonsági szempontok miatt szükséges a jármű biztonságos közlekedéséhez rendőri, illetve más kíséret és ilyenkor ez kötelezővé teszik. Az extrém méretű és súlyú szállítmányok biztonságos megérkezését szállítmányozó és járműkísérő cégek is segíthetik. Az útvonalengedély megléte, önmagában még nem váltja ki a többi előírt díj megfizetésének kötelezettségét. A nemzetközi szállítmányozás részeként érkező járművek és szállítmányuk össztömegét, tengelyterhelését és méretét az országhatáron lévő speciális közúti mérőállomás segítségével vizsgálják, alkalmanként akár a NAV közreműködésével is. Amennyiben a rendelkezés hatálya alá eső szállítmánynak nincs érvényes útvonalengedélye, akkor az illetékes hatóság megtilthatja a jármű tovább indulását. Mint az eddig felsoroltakból is kiderül, a nemzetközi túlméretes szállítás és gépszállítás is komplex folyamata, ezért csak is a legfelkészültebb szakemberek segítségét érdemes igénybe venni.